Matlamat program: 

Program ini bertujuan untuk menghasilkan para huffaz yang mahir dalam pengetahuan teori dan praktikal Quran dengan perlaksanaan metodologi yang sistematik. 


Fokus program ini:

- Sebutan yang betul 

- Hafazan yang kukuh

- Faham al-Quran dengan sebenarnya


Apa Yang Menjadikan Program ini Lain Dari Yang Lain:

- Tenaga pengajar yang hafiz dan bertauliah

- Pemeriksa pengajian yang berkelayakan

- Sijil yang diiktiraf

- Masa yang sesuai untuk semua