- Kami adalah pertubuhan bukan kerajaan dan bukan berasaskan keuntungan.

- Kami berusaha untuk menyerap semua kos dan perbelanjaan melalui caj yuran yang rendah dalam semua program kami. 

- Kami sangat berterima kasih dan mengalualukan segala bentuk bantuan dan sumbangan yang diberikan oleh individu dan organisasi untuk perkembangan dan pembangunan masa depan ITQAN.