Matlamat program: 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kecekapan guru ITQAN, memperkasakan kebolehan mereka dalam bidang Quran dan mengajar perkembangan baru dalam bidang ini melalui kursus dan program latihan.


Apa yang membuat program ini lain daripada lain: 

- Pembangunan profesionalisma guru.

- Didapati dalam Rewayah Hafs dari Asem dan lain-lain Rewayah & stail bacaan.

- Melibatkan guru-guru diploma yang disediakan oleh institusi antarabangsa.

- Menyediakan kursus berkualiti yang melestarikan kaedah dan kemahiran pengajaran kepada guru-guru.